Nógrádiak a Nagy Háborúban Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára I. világháborús történeti blogja
IGAZGATÓ ASSZONY KÖSZÖNTŐJE MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA I.  VILÁGHÁBORÚS JEGYZÉKE "NAGY HÁBORÚ" NÓGRÁDI TÖRTÉNÉSEI FOTÓK MEGTEKINTÉSE AZ EMLÉKMŰVEKRŐL A-Z-IG FOTÓGALÉRIA VIDEÓGALÉRIA KUTATÓINK EMLÉKEI HATÁRON TÚL SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK BIBLIOGRÁFIA AZ I. VILÁGHÁBORÚ KUTATÁSÁHOZ HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ELÉRHETŐSÉGE
HATÁRON TÚL Történelmi Nógrád megye I. világháborús vonatkozású anyagának feltárása NKA 3550/00082 sz. pályázat keretében Hungarikakutatások a Besztercebányai Állami Levéltárban (Štátny Archív v Banskej Bystrici), a Losonci Fióklevéltárban és a Nagykürtösi Fióklevéltárban A MNL Nógrád Megyei Levéltára a 2004-ben elkezdődött „Neogradica” kutatások - XVII-  XVIII. századi családi és uradalmi iratok feltárása, a Besztercebányai Bányakapitányság  bányászattörténeti anyagának átvizsgálása - folytatásaként, NKA-pályázat keretén belül  Nógrád megye teljes „nagy háborús” történeti képének megalkotásához a  Besztercebányai Állami Levéltárban, továbbá ennek losonci- és nagykürtösi  fióklevéltáraiban végzett feltáró kutatásokat.  A történelmi Nógrád megye I. világháborút lezáró békéket követő „kettészakítása”   indokolta a hungarikakutatás hátterét. Nógrád megye 4128 km²-es területéből 1747 km²  került át az akkori Csehszlovákiához. 117 települést csatoltak el; a gácsi és a losonci járás  egész területét, a balassagyarmati járásnak a felét, a fülekinek több mint a harmadát, a  szécsényinek pedig az ötödét. A határon túlra került Nógrád megye egyetlen rendezett  tanácsú városa, Losonc is.   A Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárbáan történő feltárás során  áttekintésre kerültek a város 1914-1918 közötti képviselőtestületi jegyzőkönyvei, iratai, az  egykori gácsi és losonci járási községi jegyzőségek és körjegyzőségek anyagai (Fülek,  Ábelfalva, Gács, Lónyabánya, Málnapatak, Poltár, Losonctamási), a Losonci Gimnázium  tanárkari jegyzőkönyvei, iratai, a Katolikus Népiskola jegyzőkönyvei. A személyi fondokon  belül kiemelkedett a Losonci Gimnázium megbecsült tanárának, dr. Patak Károlynak az  anyaga a galíciai fronton íródott naplójával és levelezésével. Átnézésre kerültek a  Különböző eredetű kéziratok és a Plakátok, röplapok fondjai is.   A Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltárának az anyaga is feltárásra  került. A Balassagyarmati járás Csehszlovákiába került településeinek 1914-1918 közötti  községi és körjegyzőségi anyagát (Túrmező, Bussa, Alsósztregova, Alsóesztergály,  Felsőtisztás, Kékkő, Nógrádszenna, Mikszáthfalva, Zsély) néztük át.   A Besztercebányai Állami Levéltárban áttekintésre kerültek a Csehszlovákiába került  Nógrád megyei rész 1914-1919 közötti közigazgatási és alispáni iratai; Nógrád megye  területén is felügyeletet gyakorló Besztercebányai Állami Erdőfelügyelőség iratai 1914-  1918 közötti időszakból. Górcső alá kerültek a Nógrád megyei kötődésű családok anyagai  (Gömöry, Radvánszky, Szakáll), továbbá az egyesületek közül a Hazafias Olvasmányok  Terjesztésének Körének, a Magyar Vöröskereszt Zólyom Megyei Bizottságának iratai is.     A szlovákiai levéltárakban feltárt I. világháborús „Neogradica” anyag felhasználásával  átfogóbb képet kapunk a történelmi Nógrád megye említett korszakra eső történéseiről,  annak hatásairól, következményeiről. 
HATÁRON TÚL SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK