Nógrádiak a Nagy Háborúban Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára I. világháborús történeti blogja
IGAZGATÓ ASSZONY KÖSZÖNTŐJE MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA I.  VILÁGHÁBORÚS JEGYZÉKE "NAGY HÁBORÚ" NÓGRÁDI TÖRTÉNÉSEI FOTÓK MEGTEKINTÉSE AZ EMLÉKMŰVEKRŐL A-Z-IG FOTÓGALÉRIA VIDEÓGALÉRIA KUTATÓINK EMLÉKEI HATÁRON TÚL SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK BIBLIOGRÁFIA AZ I. VILÁGHÁBORÚ KUTATÁSÁHOZ HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ELÉRHETŐSÉGE
EMLÉKMŰVEK A nagy háborúra emlékezve – Nógrád megyei emlék(mûv)ek Herczeg Ferenc a Szabadon álló hadiemlékek, katonasírok, emléktáblák és emléklapok  című, Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság által 1916-ban kiadott árjegyzék  előszavában az emlékműállítással kapcsolatban a következőket fogalmazta meg:   „Ne legyen az országban olyan kicsi falu, ahol emlékmű nem őrzi a háború hőseinek hírét  […] És ne legyen az országban olyan katonasír, amely nem fejezi ki azt a gondolatot, hogy  a pihenő harcos nemcsak egy család vagy egy népréteg, hanem az egész nemzet kedves  halottja.” Ezt a gondolatot továbbfűzve: „Aki a háborúban leli a halálát, az a nemzetért  hozta meg a legnagyobb emberi áldozatot, azaz áldozatával jogot nyert az utódok hálás  kegyeletére, az a nemzet halottja. A halál, amely eddig magánügy volt, közüggyé vált.”  Vagyis az áldozatokra való emlékezés folyamatosan kapjon szerepet a közösség életében  az emlékművek, a tárgyiasult emlékek révén.  Az 1917. évi VIII. törvény a településeket kötelezte a háborús emlékművek állítására:  „Minden község (város) anyagi erejének megfelelően, méltó emléken örökíti meg mindazok  nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták.” A  emlékműállítás azonban vontatottan haladt, amelynek üteme az 1920-as évek elejétől  megváltozott az irredenta érzelmek előtérbe kerülése révén.   A nemzetgyűlés az 1924. évi XIV. törvénnyel szabályozta az 1914/1918. évi világháború  hősi halottai emlékének ápolását. A törvény május utolsó vasárnapját „Hősök  emlékünnepévé” nyilvánította, ami aztán új lendületet adott az emlékezésnek, az új  emlékművek állításának. A Nógrád megyei műemlékek döntő részét ebben az időszakban  avatták fel. A két világháború között emelt emlékművek hősi halottainak névsora mellé -  számos településen - a II. világháborút követően újabb elesettek neveit vésté.  Az adatbázis a mai Nógrád megye területén található települések világháborús  emlékműveit tartalmazza képi dokumentumokkal és a névsorok listájával. 
FOTÓK MEGTEKINTÉSE AZ EMLÉKMŰVEKRŐL A-Z-IG