Nógrádiak a Nagy Háborúban Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára I. világháborús történeti blogja
IGAZGATÓ ASSZONY KÖSZÖNTŐJE MNL NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA I.  VILÁGHÁBORÚS JEGYZÉKE "NAGY HÁBORÚ" NÓGRÁDI TÖRTÉNÉSEI FOTÓK MEGTEKINTÉSE AZ EMLÉKMŰVEKRŐL A-Z-IG FOTÓGALÉRIA VIDEÓGALÉRIA KUTATÓINK EMLÉKEI HATÁRON TÚL SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK BIBLIOGRÁFIA AZ I. VILÁGHÁBORÚ KUTATÁSÁHOZ HASZNOS LINKEK GYŰJTEMÉNYE NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR ELÉRHETŐSÉGE
BIBLIOGRÁFIA Nógrádi vonatkozású I. világháborús szakirodalom Ajánló bibliográfia Általános: Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2014.       Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Magyar városok és vármegyék                                   monográfiája. Bp., 1934 Nógrád megye története 1849-1919.  II. Főszerk.: Balogh Sándor. Salgótarján, 1972. Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Salgótarján történelmi kronológiája. I. (Kezdetektől 1944-ig) Összeáll.: Dupák Gábor. Salgótarján, 1996. Salgótarján története. Szerk.: Szabó Béla. Salgótarján, 1972. I. világháború: A volt cs. és kir. losonci 29. számú tábori vadászzászlóalj rövid története. In: Németh Lajos: Aranylapok az egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből. Bp., 1940. 51-56. p. A volt m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred története 1868-1918. Bp., 1935 Benkóczy Emil: A tízes honvédek Galicziában.  Bp., 1931 Deseő Lajos: M. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalogezred története. Bp., 1941 Jeszenszky Kálmán: Háborús utam emlékei. Lemberg-Lublin-Ivangrod-Krako. Balassagyarmat, 1917. Kiss Sándor: Pokoli történetek az első világháborúból. 1-5. In: Nógrád Megyei Hírlap 14. 2003. febr. 8. 2. p., febr. 12. 2. p., febr. 13. 2. p., febr. 18. 2. p., febr. 19. 2. p.  Kovács János: Egy palóc falu az első világháború és az azt követő forradalmak idején: Adatok Kazár történetéből. In: Palócföld. 1964. 1. 122-125. p. Kovács Krisztián: Egy mozgalmas hónap Galíciában. A losonci k.u.k. 25. gyalogezred harcai a Nagy Háború első havában. In: Palócföld. 2014. 3. 65-75. p. Lenkey Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban. Bp., 1937 Mátyás Sándor: A 85. gyalogezred története. 1914-1918. Bp., 1941 Nemestóthi Szabó  Ollé:  A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. Bp., 1926   Nyolcvan esztendeje tört ki az első világháború. (Üveggyári munkás visszaemlékezése ifjúkori katonáskodására és orosz fogságba esésének története.) In: Nógrád Megyei Hírlap, 1994. júl. 23. 8. p. Sassy Csaba: A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma. Miskolc, 1939 Szvircsek Ferenc: Salgótarján a 19 - 20. század fordulóján. In: Discussiones Neogradienses 8. Salgótarján, 2005. 9-15. p. Korabeli sajtó: 10-es honvéd: tábori posta 425 : a m. kir. miskolczi 10-ik honvéd gyalogezred tábori újságja, 1917 Felsőnógrád Honti Lapok Losonc Losonczi Újság Nógrád Nógrádi Hírlap Nógrádvármegye Nógrádvármegye Hivatalos Lapja Nógrádvármegyei Gazdasági Egyesület Hivatalos Közlönye Palóc Baka - 25-ösök tábori újságja Pásztói Hírlap Szécsényi Hírlap
BIBLIOGRÁFIA